divendres, 10 de març del 2023

Carretera de Favaritx, 1961"CARRETERA DES FAR DE FAVÀRITX. Va ser el 1961 sa primera carretera que va dur a terme es constructor Antoni Seguí Mercadal, en Toni es paredador, obra subcontractada per una empresa mallorquina, que va desplaçar a Menorca un encarregat per dirigir s’execució de ses obres i mostrar, entre altres coses, com es feien es espadats.

Es treballadors que van fer s’obra van ser en Quicus de Binifadet, en Perico Seguí, es germans Bernat i Miquel Seguí, en Joan “Nyac”, en Mateu des Ulls Grossos, en Llorenç “Xoriguer”, en Juanito de Sa Casa Nova, en Mario “Toribio”, en Miquel des Lloc d’en Caules, en Biel des Barranc, en Rafel de sa Torrevella i en Vicent de La Puerta del Sol, entre altres.

Cada dia, de dilluns a dissabte, partien a les 7 des matí de Sant Lluís cap a Favàritx en un camió d’en Flausto, de Maó, que menava en Tiago Alemany; hi anaven amb sa senalla guiada i dinaven en es mateix tornall de feina, acabant sa jornada a les sis des capvespre, hora que tornaven cap a poble.

En aquella època s’empresari de Sant Lluís encara no disposava de maquinària pesada ni camions per dur a terme aquest tipus d’obres d’infraestructures. A Fàvaritx, sa feina per desmuntar es terreny rocós –llosella- es va fer amb pioxes, malls, càvecs, senalles i pales, mentre que es pedreny es transportava amb carretilles; fins i tot, també es va utilitzar un matxo amb una arada que va deixar l’amo de Capifot, lloc per on passa sa carretera. Es trams de terreny més fort eren romputs mitjançant barrobins, feina que feia en Bernat “Caraboneret” amb unes barrines i sa col·locació d’explosiu.

NOTA: Aquest breu article complementa es reportatge publicat aquest dilluns en es diari “Menorca” "

 Compartit de Toni Seguí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada