Carrers i places de Maó


Vista 'desde el monte' 


Postal '511. Mahón. Vista desde el monte. Hauser y Menet 1894'
Una altra versió o publicació és aquesta: Jaime Marti Borrull a ‎Fotos del passat de L'illa de Menorca
Una altra edició de la mateixa foto
En els comentaris en Jose Luis Teixidor ens diu que està feta de dalt es talaiot de Trepucó

Plaça de l'Ajuntament i Santa Maria


Foto de dins d'un dels toms de Rafel Oleo Quadrado. Anterior al 1875
En els comentari en Juan Carlos Benejam Gallardo i Pablo Cardona resalten la porta original del convent de les concepcionistes i el campanar sense reformarAjuntament de MaóPostal nº 23 Moll y Marqués Ciudadela
Casas Consistoriales
COL-LECCIÓ DE N´ANDREU SALORD, publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA 


Ahora que se acerca la Semana Santa... Foto de finales del siglo XIX. El consistorio municipal al salir del Oficio (entonces se celebraban por la mañana) el Jueves o Viernes Santo.(comentari de Pablo Cardona Natta)
Postal A. L. Rousin. Mahón Ayuntamiento
Gentilesa família Pons


Postal circulada el 1903. Remigio Alejandre
Ajuntament de Maó
Col-lecció de JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Postal A. Bougault. Circulada el 12/1/1906
Maó, devers l´any 1905
Col-lecció de Joan Bagur Truyol. Publicada a  Fotos del passat de l´illa de Menorca

Ajuntament de Maó
Postal Remigio Alejandre, circulada el 24/10/1915
Bons comentaris al facebook
És molt similar a la publicada per Joan Estelrich i circulada el 1910, però no és igual
Postal nº 3 Mahón Plaza de la Constitución
Gentilesa família Pons
Postal Mahón plaza de la República
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal nº 5 Mahón Plaza de la República 1933 (plaça de l'Ajuntament)
publicada per BORJA SAURA a Fotos del passat de l´Illa de Menorca
Postals circulades el 1928 i principis de 1930. La Segona Postal, nº 10 Mahón Plaza de la Constitución J. Pons, Editor. 
Col-lecció de JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicades a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA 
Postal editada el 1959
Es veu el sortidor

Plaça de la Conquesta

 any 1944 esfondrament de les cases per obrir la plaça
Enderroc de cases on ara és la Plaça Conquesta 
COL-LECCIÓ DE POMPILIO PIRIS SEGUÍ

publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Plaça Conquesta anys 50
 col-lecció de Francesc Roman
 publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964

Mirador Pont d'Es Castell

Fotògraf Seguí
 Postal circulada de Maó a Ciutadella el febrer de 1910
col-lecció de Pompilio Piris Seguí
publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Pont d'Es Castell
foto feta cuant es desmuntaven ses cases des carrer del Arco per l'enfonsament de l'esquinxacolzes. 1915 (comentari de Pablo Cardona Natta)
publicada per Francesc Roman


Puente del Arco
Fotògraf: J. Seguí?
Publicada per Francesc Roman

Rampa de l'abundàcia- Costa de ses voltes


Postal Remigio Alejandre. Circulada el 1906
Col-lecció de JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal nº 33 Edició R. V. Pons Rampa de la abundancia
Col-lecció de JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

nº 21 - Mahón. Rampa de la abundancia
anys 30


Capella de Sant Pere Pescador, any 1915
Placa de vidre estereoscòpica. Fotògraf: JOSEP SALVANY
Imatge compartida de BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Postal. Maó. Rampa de l'Abundància.
Circulada de Maó a França el setembre de 1913
Entre 1916-1920
Postal '18. MAHÓN Portal de Mur' Ed. B Tudurí
Portal de Mar
Costa de ses Voltes. 1960
Postal Editada l´any 1968
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓ
Publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


S'Arravaleta

Carrer de s'arravaleta. Postal Regimigio Alejandre

Postal Any 1914
Publicada per PABLO CARDONA NATTA a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


La Caixa a s'Arravaleta/carrer del Nord


Plaça del Carme, plaça Espanya i Peixeteria

 Maó. Postal circulada l´any 1902 
col-lecció de Francesc Roman
                                  publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Plaça del Carme i peixeteria 
Postal 306      
Campanya 1902-1903 de les CAMPAGNES DU DUGUAY-TROUIN   

Des d'aquest enllaç podeu veure la sèrie de postals de Menorca. De la 302 a la 310.  Heu d'anar a Série Cartes Postales. A més de les de Menorca són interessants les d'altres escales de l'escola vaixell.
El fotògraf és M. Mercier.

Postal 12 A. Moll Camps. Circulada 1905
Parroquia de Santa María. Peixeteria

Vista aèria de la peixeteria i plaça del Carme

COL-LECCIÓ MAGDA AMORÓS
   Claustre i cimbori del convent del Carme, any 1915. Placa de vidre estereoscòpica
Fotògraf: JOSEP SALVANY
Imatge compartida de BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Plaça del Carme. Vista de Santa Maria
Postal Remigio Alejandre
Fotògraf: Buisen. 'Postal nº 18 Remigio Alejandre. Plaza pescadería' 
Publicada per PABLO CARDONA NATTA
Postal
col-lecció d'Andreu Salord

Inauguració Mercat des Peix 16 de juliol de 1927
Fotògraf: G. PONS PONS
COL-LECCIÓ DE POMPILIO PIRIS SEGUÍ


Postal Editada l´any 1975
COL-LECCIÓ MAGDA AMORÓS

Sa Plaça


anys 50

any 1955
Can Baüer amb na Magdalena i n'Antonio despatxant

Carnisseria de Can Mercant

La que ven és na Caridad Gisbert

La carnisseria és can Botella
Ella és na Rosa Pardo
Anys 23-30?

Anant a sa plaça
Anys 60
Can Botella i ca na Torres
Fotògraf: JEAN BIARD
Publicada per MANUEL RIBAS COSTA a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

En Lorenzo
Fotògraf: LLuis Real 1988
Aquesta imatge d'en "Lorenso" és d'en Lluís Real feta l'any 1988 i pertany a una col.lecció de fotos de Sa Plaça que va formar part d'una exposició feta amb motiu de s'inauguració de sa Plaça, després de sa rehabilitació l'any 1999. També està impresa a un petit llibret editat per s'ajuntament de Maó per ses festes de Gràcia del 99. (comentari de Gràcia Ribalaiga

Fotògraf: Lluís Real


en Lorenzo


Bar "El Trueno"
Fotògraf: Lluis Real (de un calendari)
En Bernat i na Sita darrera sa barra i en Pito i na Mari Lluisa Na Teresa

entre altres, els bessons de Torret, Sant Lluís
postal editada el 1986
COL·LECCIÓ MAGDA AMORÓS

Fotògraf Lluis Real. Ed Sa Ravaleta. Postal


Fotografia Ricard Pla Boada
Carnisseria Poncio

Esteva Melià, al fons, a can Nito Mercant
Fotògraf: Toni Catany
 al llibre  "Catalunya visio 11. Les Illes. Mallorca. Menorca. Eivissa. Formentera i Cabrera". Publicacions de l' Abadia de Montserrat. 1975. Amb textos de Maria Antònia Oliver.

Sa plaça de Maó. a la guia MENORCA en COLOR. Everest 1972. Fotograf Ciganovic


Carrer de Sant Roc/Arraval/Pont de Sant Roc

Postal nº 5 Menorca. Portal de dalt.
Pont de Sant Roc
Gentilesa família Pons

Carrer de s'Arraval. Finals del s. XIX?
publicada per Andreu Salord  i per Jaime Marti Burrull


 Postal del Pont de Sant Roc i del carrer Sant Roc
A. Bougali (?)
Circulada el 1906

Pont de Sant Roc. Juny 1908 (?) Fotògraf: Font i Torner del Centre Excursionista de Catalunya

publicada el 1910 a la Guia de Catalunya i Balears per Albert F. Calvert
Interessant entrada d'Alfons Méndez Vidal Menorca en els llibres de viatges. Les guies de Murray i Calvert


Pont de Sant Roc. fot Seguí
en Joan Francesc Sintes Orfila ens explica "Costa de Manena curta. Prolongació del Carrer de Manena curta ara anomenat Carrer del Bastió."


Postal colorejada. Pont de Sant Roc
circulada  1910?

 Any 1915   FOTÒGRAF: JOSEP SALVANY
Imatge compartida de BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Pont de Sant Roc 1915
Foto de Josep Salvany i Blanch

Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964.
publicada al fb


Postal editada el 1977
Collecció Magda Amorós aquí


Postal anterior a 1930
J. Pons, Editor.
publicada per Andreu Salord i per publicada també a Joan Estelrich Maimó a Fotos antiguas de Menorca, aquesta circulada el 1935

pont de Sant Roc. Postal nº 9 J. Pons Editor

Postal 25 Moll y Marques. 'Prieto y Caules. Mahón . Menorca' 
S'arraval
En els comentaris es resalta que en aquesta encara no hi ha els balcons.
Carrer de s'Arraval. Postal nº 6
publicada per Joan Estelrich Maimó i per Andreu Salord. Aquesta circulada el 1921

Postal nº 14 Mahón. Calle Prieto y Caules. J. Pons Editor
Postal anys 20-30, segle XX
Una Edició més bona de la fotografia és aquesta del mateix editor - i mateix núm!-
En Joan Francesc Sintes va fer aquest comentari: Es dos balcons de la dreta es sa casa 4 i 6 el meu pare els va fe esfonfrar el 26 de febrer de 1.952 sa havía esfondrat es peu des mes petit ques veu aqui.

en aquesta postal el núm ha canviat, i no veiem l'editor


S'arraval
En sembla que es forn encara era de can Robert. En Toni Ferrer eren a saltre banda des carrer, que havien comprat es forn den Gomila conagut per Can Regí, ques traslladar on es avui en día Farma- shoping.
(comentari d´en Joan Francesc Sintes Orfila)
Publicada per  MIGUEL BENEJAM GALLARDO a Fotos antiguas de Menorca

Carrer Ciutadella. al fons el pont de Sant Roc
Postal ed. Remigio Alejandre. Fot. José Terrés Ginard

Vista de s'Arraval des del Pont de Sant Roc


Pont de Sant Roc. Abans de 1940

Pont se Sant Roc. Postguerra

Postal  Mahón 31 Edició R.V. Pons
Pont de Sant Roc

Pont de Sant Roc. Anys 50?

publicada per Claudia Alonso


publicada per Joan Bagur


Pont de Sant Roc. 
Foto J.M. Pasarius
publicada per Jaime Marti Borull


Pont de Sant Roc, postal R:22 Rotger
publicada per Pompilio Piris i per Joan Estelrich Maimó, aquesta escrita el 1952


Postal pont de Sant Roc. Edicions R.V. Pons
Circulada el 18/7/1953Pont de Sant Roc. 1949

Pont de Sant Roc

Maó, Pont de Sant Roc. Publicada al llibre "Balearen" de Hans Helfritz. Editat el 1959.

Postal del 1958 amb vistes del port, Pont de sant Roc, cós de gràcia...


Pont de Sant Roc. Maó. Fotògraf Nicolas Muller al llibre "Baleares" editat el 1967

Fotògraf: Toni Catany
També surt al llibre "Les Illes. Mallorca. Menorca. Eivissa. Formentera i Cabrera". Publicacions de l' Abadia de Montserrat. 1975. Amb textos de Maria Antònia Oliver. Catalunya visio 11. "
Pont de Sant Roc, finals dels 60 s. XX

Pont de Sant Roc. Oficina de Turisme

Postal del Pont de Sant Roc.
Circulada el 1974. Editada el 1964

Postal Pont de Sant Roc. Ja s'hi veu el bar la bombilla

Pont de Sant Roc
Postal núm 96 editada per Lucia Mora el 1968, circulada el 26/7/1968
també publicada per publicada per Joan Bagur

Plaça Bastió
Enderroc de cases per fer la plaça Bastió .1944

pl. Bastió/pont de Sant Roc 1930
publicada per Jaime Marti Borrull


Primers anys 40 del segle XX
es pot observar la Muralla antiga, abans de tirar-la per fer la plaça que es va inaugurar el 9/2/1945
Pablo Cardona Natta‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal colorejada de la plaça Bastiò.
Edició J. Pons Moll
final dels anys 40 o anys 50
S'hi veu "Ciclos Reynés", al costat "Perfumes D.O.R" de Ramon Parpal - dalt hi havia un antiquari-  i al cap de cantó ca el senyor Domènec que venien roba d'homes al costat "Peletería Faro" de la mare de Carlos i Luis Real, i al costat l'estudi fotogràfic de Reurer (comentaris de vàries persones a l'entrada)
Andreu Salord‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Col·lecció Jen Biard
Any 1960-1962
Manuel Ribas Costa‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Sa Rovellada de Dalt


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964.


Josep Mª Quadrado

Maó. foto del llibre foto de J. Leonard. publicada al llibre "Menorca L'illa desconeguda". Editat el 1964. 
Contrastos en el transport

Plaça de s'esplanada, (abans Paseo Isabel II, Paseo de la Libertad)


Postal circulada el 1905
Mahón: Paseo de Isabel II

nº 13 Remigio Alejandre. Fotografia Buisen

publicada per Pompilio Piris Segui a ‎FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
Postal de s'esplanada. '18-MAHÓN- Paseo Isabel II'. Fotògraf J. Garriga. Editor José Pons.
Maria Florit Barber‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
i una de circulada EL 29/5/1920
Pablo Cardona Natta a FOTO ANTIGUAS DE MENORCA
Postal escrita el març de 1914: 
"te mando la postal para que te hagas una idea de cómo es la plaza de la explanada de Mahón el dia de la jura de la bandera"..
Maria Florit Barber a ‎FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Postal nº 5 Menorca. Paseo principal


Publicada per POMPILIO PIRIS SEGUÍ a Fotos del passat de l´Illa de Menorca
S'esplanada
Publicada per MIGUEL BENEJAM GALLARDO a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Postal nº 5 Mahón Paseo Isabel II. J. Pons Editor

Publicada per PABLO CARDONA NATTA a l´anterior enll

Postal nº 17 Mahón Paseo Isabel II
COL-LECCIÓ DE POMPILIO PIRIS SEGUÍ

Postal Mahón Paseo de la Libertad
Publicada per POMPILIO PIRIS SEGUÍ Fotos del passat de l´Illa de Menorca
S'esplanada
FOTÒGRAF: ANDRÉS AVELINO VERDAGUER
Publicada per BENJAMÍN CARRERAS a Fotos del passat de l´Illa de Menorca

Editada el 1974
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓ

Postal de la plaça de l'Explanada. Maó

Cós de Gràcia

Postal 9 Mahón. Cós de Gràcia
Publicada per PABLO CARDONA NATTA a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal 4 Menorca (Baleares) Una calle
Cós de Gràcia

Postal Calle y Cos de GraciaCarrer de ses Moreres

postal circulada el 6 de febrer 1901
col-lecció de Joan Estelrich Maimó
publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal 
Fotògraf: S. Olives
col-lecció de n´Andreu Salord
Postal nº 20 Remigio Alejandre. Fotografia Buisen
Maó. Postal circulada l´any 1910
col-lecció de Pompilio Piris Seguí
publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
La Tropical al carrer de ses Moreres.
Editada l´any 1975
COL-LECCIÓ MAGDA AMORÓS

Carrer d'Alaior

Postal
N'Alicia Campos comenta: Me atrevería a decir que la puerta de la izquierda era la trasera der casa Delfa, una de las pastelerías mas acreditadas, su entrada en la calle de Hannover, hoy tienda de camisetas, jamas olvidare el perfume de las sabrosas cocas de congret que dicha señora elaboraba. mas tarde la puerta se convirtió en ventana, escuchado infinidad de comentarios jocosos de los chiquillos que intentaban entrar...

Costa de sa plaça

Postal. Costa de Sa Plaça. Editada el 1969

Plaça Colón

1890!! plaça Colón
  Efectivament, és sa Plaça Colón (en el moment de sa foto, Plaza Vieja), peró no és un monument,. És una "Farola" (com una petita carrossa mòvil, il.luminada al seu interior) en que es casino "La Unión", va participar a una "Retreta" a ses Festes de la Mare de Déu de Gràcia de 1890 (segurament inspirant-se amb sa recent construcció de la Torre Eiffel a Paris, l´any anterior 1889). a n´aquesta "Retreta" hi participaren, amb ses seves respectives "Faroles" al.legòriques, totes les entitats i societats de Mahó, incluint s´Ajuntament, l´Exercit i Marina, acompanyats per centenars de persones (incluits soldats i marinos) amb atxes i ciris i dues bandes de música. (comentari de Francesc Pons)
Sembla bestant la mateixa 'farola' encara que sembla que es va erigir per una de les vingudes d'Alfons XIII

Motoristes a principis de segle XX. Plaça Colón Maó
Plaça Colón que abans era Plaza Vieja
28/12/1916
Plaça Colón
L'11 d´octubre de 1916, l'Ajuntament de Maó  va canviar el nom de l´antiga "Plaza Vieja" per el de "Plaza de Cristobal Colón". La gent de Maó la coneix com la plaça del Padró i també del Retiro


Plaça Colón
Plaça Colón 1924

Postal 11- Plaza Colón

Plaça Colón
Foto anterior a 1936 on podem veure l'antic campanar que el va ferir un llamp
Plaça Colón
Postal '11. Mahón - Plaza Colón. J. Pons Editor' 
Els diferrents noms:Fins el segle XVIII es deia "plaça des Padró", Fins a mitad des segle XVIII "Plaça Nova". A partí de 1887, "Plaça Vella". Desde 1916 Plaça de Cristobal Colón". Actualment simplement "Plaça de Colón" (comentari Pablo Cardona Natta)
I en Cesc Carreras hi afegeix:  Fins el 1885, es va dir Plaça de sa Verdura, lloc on es posaven els hortalans i vergeters per vendre els seus productes davall una porxada, a redossa de la pluja. La part alta de dita porxada, era on es guardava el blat recollit per l'ajuntament i d'ell es feia el pa per la beneficiència. I d'aquest indret, un derivat, carrer Costa de sa Plaça. Tot i així, sempre entre la llengua popular dels maonesos, Es Padró..

plaça Colón 1943

plaça colón anys 50
Llibreria catòlica, un biscuter?

Postal Plaça Colón Edició R. V. Pons
Circulada l'any 1953
Plaça Colón
Any de sa neu, 1956

Postal plaça Colón - 1961
Foto Sturla

Carrer nou

Postal 13 Mahón Calle Nueva
S'ha publicat unes quantes vegades al facebook.


Postal Remigio Alejandre. Calle Nueva
Col·lecció Joan Estelrich Maimó

Postal núm 17 Mahón Calle Nueva Fotografía Buisen, Remigio Alejandre
Publicada per JOAN BAGUR TRUYOL a Fotos del passat de l´Illa de Menorca

Carrer Nou. Fotògraf. Salvador Almirall (anys1890-1910)

Farmàcia de D. Pedro Gavilán, es va cremar el novembre de 1899

Podria ser aquesta una foto de l'incendi?

Postal, darrera diu: 9. MAHÓN -Calle Carlos III "J. Pons Editor"
Maria Florit Barber‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
El carrer Nou es va dir "Carlos III" del 1926 al 1931. En la II República es van canviar els noms monàrquics per altres i es va passar a dir "Fermín y Galán". El 39 amb la dictadura passa a dir-se "General Goded" i posteriorment "Carrer Nou".


Postal núm 10- MAHÓN - Plaza de la Arravaleta y Calle Carlos III "J. Pons, Editor
Pablo Cardona Natta‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
Postal nº 10 Mahón. Calle Fermín y Galán, carrer Nou
Ed. M. Justo
En Jose Luis Teixidor Serrano comenta:  Com a mínim any 1932 , per lo de " Calle de Fermín Galán " , " héroe de la II República ", la cual nunca vio, pues lo fusilaron a finales de 1930 por haberse sublevado en Jaca contra la MornarquíaPostal carrer nou
publicada per David Leonard Fiol Junyent‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Carrer Nou de Maó
Editada el 1973
En els comentari de la foto: el carrer enratjolat es va inaugurar el 19/3/1972, el surtidor vermell, El local d'Acció Catòlica on també s'hi trobaven els joves, el local de la OJE que va passar a ser Banca Catalana  i ara -2016- és una botiga de roba, El Turronero que encara hi és, La llibreria Manent ja no hi és; La Valenciana segueix,..
Joan Estelrich Maimó‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Camp del Menorca

Camp del Menorca. 

Camp del Menorca. Maó
Arxiu Mir

Sant Francesc

Postal 56 Moll Camps 
 col-lecció de n´Andreu Salord
 publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
Claustre de Sant Francesc , any 1915. Placa estereoscòpica
      Fotògraf: JOSEP SALVANY
Imatge compartida de BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Maó, carrer des Sol i Costa de Ses Piques. Publicada al llibre "Balearen" de Hans Helfritz. Editat el 1959.

Carrer Isabel II

Postal nº 39 Mahón Gobierno militar y Calle García Hernández (el nom del carrer durant la República). Edición R. V. Pons

Postal nº 2 Mahón Calle Isabel II y Palacio del gobierno militar. Edición R.V. Pons
Publicades per PABLO CARDONA NATTA a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Costa del General

Postal nº 25 Mahón Edición R.V. Pons. 
Costa del General
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓ

Carrer de San Fernando

Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964

Plaça del Princep

El balcó de la dreta és la seu de l'Ateneo. Posteriorment va ser el Hotel Bustamante.
 Al costat hi ha la Gota de Leche.
Publicada per n´ANDREU BOSCH a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Menorca-Italia. Any 1909actual plaça del Príncep. Hotel Bustamante. 
Inaugurat en aquesta ubicació el 1934

Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964. 
Actual plaça del Princep.

Publicada per JOAN BAGUR TRUYOL
Camí d'Es Castell (antic Pi i Margall)

 'Postal núm 4 Mahón Calle de Pi i Margall', circulada el 1921
COL-LECCIÓ DE POMPILIO PIRIS SEGUÍ

Plaça de la Miranda


1884
publicada per Pablo Cardona Natta a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Aquesta foto també surt publicada a la Guía de Menorca de 1932
Publicada per PABLO CARDONA NATTA

La Miranda, Maó 1964
Del llibre "Retorno a Menorca"LLibre i Fotografies de Francisco de Castells, 1964

Maó, Costa de Ses Voltes. Publicada al llibre "Balearen" de Hans Helfritz. Editat el 1959.
Barri del Carme


A l'esquerra carrer de Santa Rosa i a la dreta el carrer de Sant Pere
SA FOTO DE CADA DISSABTE
Aquesta setmana pujaré una foto de paisatge urbà, segurament de finals dels anys seixanta i principis dels setanta a Maó, és una perspectiva d'un part "des barrio" que guaitava sobre el port de Maó
Port


Mapa del Port de Maó publicat a la "Guia de las Islas Baleares" 
de Tous Editor el 1891
publicat a FAM

Maó 1809
Al llibre "Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and the Balearic Isles, in the Year 1809" – Sir John Carr
Llibres de Menorca
Mary Stuat Boyd, 1910
al llibre "The Fortunate isles; life and travel in Majorca, Minorca and Iviza"

Postal nº 17 'Mahón. Vista parcial y el puerto' Ed. M. Justo


1912. Al llibre de Otto Bürger "Spaniens Riviera und die Balearen" Maó
publicada al fb


a principis del segle XX
Josep Portella Coll‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal 'MAHÓN. VISTA GENERAL. 1315. Hauser y Menet. Madrid'
Postal no circulada
Maria Florit Barber a ‎FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Una altra edició amb la mateixa numeració
Pablo Cardona Natta a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA 


Postal, francesa nº 304 Le Quai, Partie Ouest
si ho he entès bé aquesta foto es va fer durant l'estada del 28 al 31 de març del 1903 al port de Maó en la campanya 1902-1903 DU DUGUAY-TROUIN
publicada per Carmen Gimenez a FAM


Postal nº 2 Mahón La Mola .Edición J. Pons Moll
COL-LECCIÓ DE POMPILIO PIRIS SEGUÍ
Publicada a  Fotos del passat de l´Illa de MenorcaEs veu el pailebot "Júpiter", darrer pailebot construit a Maó l'any 1919 per mestre Gregori "Gori" Femenías Corantí (1873-1939) i el seu germà Jeroni. El 8 de març de 1933 canvià de nom pel de "Cala Fornells". 
( comentari de Josep Gornés )
FOTÒGRAF: JOSÉ LABORDE Y COSTE  Anys 1900- 1915
 ARXIU RUIZ VERNACCI
IMATGES COMPARTIDES DE FOTOTECA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO


FOTÒGRAF: JOSÉ LABORDE Y COSTE  Anys 1900- 1915
 ARXIU RUIZ VERNACCI
IMATGES COMPARTIDES DE FOTOTECA DEL PATRIMONIO HISTÓRICOFOTÒGRAF: JOSÉ LABORDE Y COSTE  Anys 1900- 1915
 ARXIU RUIZ VERNACCI
IMATGES COMPARTIDES DE FOTOTECA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO


Vista parcial de Mahón y el puerto
Es comenta si podria ser dins els anys 30
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓPort de Maó J. Pons Editor. Hospital militar. Postal
publicada a FAM


joc des capellet, per sant Pere?, anys 30. 
Port de Maó

publicada per Sintes Muñoz, José
Port de Maó Mahon Puerto Vista parcial de Cala El Fonduco. Edi Huguet. Postal
publicada a FAM


La fàbrica tèxtil va està feient feina desde l´any 1852 al 1911
Publicada per PABLO CARDONA NATTA a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Costa de Cala Figuera
 FOTÒGRAF : ANDRÉS AVELINO VERDAGUER
Publicada per BENJAMIN CARRERAS a Fotos antiguas de Menorca

Port de Maó. Anys 20
FOTÒGRAF:  ANDRÉS AVELINO VERDAGUER
Publicada per BENJAMIN CARRERAS a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Illa Plana 1935
Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar del Ejercito del Aire

Any 1938 Fotògraf: DAVID SEYMOUR  
Imatge compartida de Amics de Robadones

Port de Maó vist des de s'altra banda. S'observa es molí d'en Benet.
La Residència Sanitària encara no hi és.

Port de Maó Mahón Puerto Plana de Cala Figuera escrita el 16/03/1954. Postal

Postal. Vista des de Cala Figuera. 1954
Postal del 1958 amb vistes del port, Pont de sant Roc, cós de gràcia...
publicada per Joan Estelrich Maimó a FAM


Port de Maó serie I núm 9 edit 1959 Ediciones Dolfo. Cala Figuera. escrita. 
Postal
publicada a FAM
publicada també per Francesc Roman amb comentaris sobre què duien en aquests bidons. Sembla que podria ser alquitrà.


Preparant ses xerxes
Postal del Port de Maó 1959
Francesc Roman a ‎FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


 Port de Maó Menorca 3 Club Maritim Ediciones Dolfo-Zerkowitz 1960. Postal
Postal editada el 1962. Foto Dolfo. Port de Maó
   publicada pel mateix a publicada per Andreu Salord. FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Port de Maó
 Foto del llibre foto de J. Leonard. publicada al llibre "Menorca L'illa desconeguda". Editat el 1964.
publicat a FDPIM per Jaime Marti Burull

Postal Menorca nº 45. Ediciones Dolfo. 1963Colección Jean Biard
Año 1963
Puerto de Mahon, con dos submarinos ingleses, y en primer término el Mallorca que segun quien fuera de capitán tardaba más o menos tiempo para la misma travesía. Comentari i publicació de
Manuel Ribas Costa a ‎FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Fotògraf Nicolas Muller al llibre "Baleares" editat el 1967


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964
publicada al fb


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964
publicada al fb


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964
publicada al fb


Del llibre "Retorno a Menorca" de Francisco de Castells. editat el 1968. Fotos de l'autor fetes al viatge de 1964
publicada al fb


   Port de Maó.  Edicions Dolfo
publicada per Andreu Salord. FOTOS ANTIGUAS DE MENORCAPostal del port de Maó. Ediciones Dolfo núm. 4007. Editada el 1967. No circulada.
publicada al FB


Postal Port de Maó. Editada el 1967 (molt iguala a la del 1958, més amunt)Foto Carlos Rivas. Publicada al llibre "Breve introducción a la Historia de Menorca" 
de Fernando Martí Camps. 1972

Maó, port, postal nº 1028 Editora Artegrafica. editada el 1965. Escrita
Molt semblant a les altres 2
Maria Florit Barber a Fotos Antiguas de Menorca


Postal del Port de Maó circulada el 1968
Postal editada el 1968. vista parcial del port de Maó
publicada per Joan Estelrich Maimó‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


 Port de Maó núm 295 Mahón ed. 1974 Lucia Mora. Postal


Postal. vista d'Es Castell i port de Maó. 1975


Postal nº 341 Exclusivas Lucia Mora. No circulada. Editada el 1976. 4 vistes del Port de Maó
publicada al fb on en Miquel Taberner Triay ha comentat que el que arregla les xerxes és son pare Josep Taberner i que es va jubilar el 1973.


Postal Editada l´any 1973. Port
COL-LECCIÓ DE JOAN ESTELRICH MAIMÓ

aquesta postal publicada per Pompilio Piris permet veure millor el detall


Foto Carlos Rivas. Publicada al llibre "Breve introducción a la Historia de Menorca" 
de Fernando Martí Camps. 1972

Sa Colàrsega


Postal Exclusivas de Calafat y Olives. Mahón Puente de San Juan
Postal Colección Menorca. P Sturla núm 8. Mahón. Colársega del puerto
Col-lecció de JOAN ESTELRICH MAIMÓ publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal enviada a l'Havana el 18/5/1907
Joan Estelrich Maimó‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Postal Remigio Alejandre, Mahón. LA COLÁRSEGA EN EL PUERTO DE MAHÓN. Escrita el 3/12/1900 o 1908? per Vicentina Silvestre cap a França
ja publicada per Joan Estelrich Maimó‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA i per  Pablo Cardona Natta‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA que hi afegeix que els que passen pel pont de llenya són soldats de cavalleria.


Postal 'Colección de Menorca P Sturla núm 8. Mahón
Colársega del Puerto'
circulada el 25/2/1902
Joan Estelrich Maimó‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA     Postal circulada a Montevideo, sense data.
   
   Col·lecció MENORCA, nombre 8 . P. STURLA   -     Ed. Angel Toldrá Viazo. Barcelona
col·lecció particular de Pompilio Piris Seguí
Postal 'Remigio Alejandre. Mahón. La Colársega'


Publicada per Pablo Cardona Natta a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Postal Exclusivas de Calafat y Olives. Colársega
German Sintes Lluch‎ a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

1 comentari:

  1. visto cuanto acabo de ver, avergonzarme por cuantos se han atribuido las fotografías o postales como suyas.
    Desde los años 80 del pasado siglo inicié todas las semanas la publicación de una fotografía antigua, la mayoría inéditas, la prueba de ello es que las hay que son hechas por alguien muy conocido, exclusivamente "PROPIAS" y nada digo de los textos copiados literalmente de mis escritos. Alguien muy entendido me ha hecho saber que lo SORPRENDENTE, es que nin guno de los artifices ha sido capaz de poner la procedencia de margarita caules ameller. Inverosímil.

    ResponElimina