diumenge, 17 de març del 2013

Mare de Déu del Toro Peregrina.


Terme de Ferreries

El Sr. Fernando Martí, Cronista diocesà va deixar la seva crònica al Butlletí Oficial del Bisbat núm 1, època IV, del 27/1/1955. Si el voleu llegir, cliqueu aquí

També us deixem aquí l'enllaç a les pàgines d'aquests dies del llibre "Antoni Camps Fullana 'Historia de Ferrerias' Dietari de 1946 a 1955" Edició de na Sonia Marqués Camps. Gràcies Sonia!

5 de setembre 1954. Terme Ferreries
Toni Febrer, de Caloritx (danvant amb garrossa), Miquel Marqués i Tomeu Marqués de Sa Mola. Darrera en Tomeu, és n'Andreu Bagur?. Sa portadora de l'esquerra és na Magdalena Melià, madona de sa Mola, darrera ella hi ha na Rosalia Florit. Es fillet amb sa mà aprop de sa cara, és en Llorenç Marquès. Al costat del portador, na Tònia Pons Florit i amb es sau damunt ses espatlles, s'homo seu, en Jaume Florit Vidal. Es fillet de la dreta en Nasi Marques de sa Mola. Darrera a la dreta en Tolo Florit.

Col·lecció Antoni Camps Fullana

11/9/1954
La Mare de Déu Peregrina amb la família Coll Pons d'Es Barrancó. 
Davant de dreta a esquerra: Isabel, Toni, Bernat, Sebastià i Pilar.
Darrera, vestida de negre, hi ha sa mare, na Gibet Pons.
Foto de la família Barber Coll
Com a curiositat comentar que aquest dia celebràven els 25 anys de casats.

Aquesta no és de la Mare de Déu del Toro peregrina, és de la família d'es Barrancó. Surt a l'article d'Adolf Sintes Barranc de Trebalúger, Ferreries (9)
N'Antoni Camps Fullana té aquesta foto al "Dietari de 1946 a 1955" Edició de na Sonia Marqués Camps. Ell la situa l'11/9/1954 i diu que podria ser el lloc d'Es Barrancó.
L'home que hi ha més a la dreta seria en José de Olives Feliu, la portadora de davant a l'esquerra, podria ser la seva filla Mª Angeles
Foto de la família Barber Coll
Foto: Rafel Hernando

Terme de Ferreries
Foto de la família Barber Coll
1- Xisco Coll, 2- Juanita Coll, 4- Joan Coll, 5- Esperança Pons, 6- Toni de s'Almudaina, 7- Vicent de s'Almudaina, 8- Ni na de Binimassó, 9- José Coll


Foto de la família Barber Coll
Foto: Rafel Hernando
A l'esquerra en José d'Es Barrancó, a la dreta, en Biel Rotger. El portador de darrera, a la dreta, és en Toni Torrent, d'Alaior.


Foto de la família Barber Coll
1- Pilar de Olives, 2- Nina Coll Febrer, madona de Santa Bàrbara, 3 Joan Morlà Seguí, l'amo de Santa Bàrbara, 4- José de Olives Feliu, senyor d'Es Barrancó, 6- Sr. Guillem Coll, 7- Toni de s'Almudaina, 8- Juanita Coll.
fotògraf: Hernando

Foto de la família Barber Coll
fotògraf: Hernando

A la dreta amb sa jaqueta damunt s'espatlla, en Toni de s'Almudaina, darrera ell hi ha en Pepe de Binisaid.


Son Olivar
Foto de la família Barber Coll
Fotògraf: Rafel Hernando
6 de setembre de 1954

Segons el llibre "Llocs del terme de Ferreries" de la Creu Roja de Ferreries, els pagesos eren en Vicent Pons Florit (20) i n'Esperança Allés Truyol (18) ..Darrera en Vicent hi ha n'Annita Allés (21). Al'esquerra, amb una fulla davant la cara, en Toni Enrich (6). Guaitant, de peu puntes, na Lidia Cardona Truyol (10). 9-Joan Pons Allés, 14- Vicent Pons Allès, 12- Pilar Pons Allés, 7- Juanita Pons Allés, 19- Esperança Pons Allés, (fills de son Olivar).

Començant per dalt i d'esquerra a dreta: Maria Pons (des casino), ?, Juanita Coll (des Barrancó), Xisca Pons, Joana Marquès, Itala, Tònia Barber, Xisca Bosch i Llucia Marquès.
Eren dones que anaven a cosir a ca na Tònia Canaleta (s'ensenyaven?)

Foto de la família Barber Coll
Fotògraf: Rafel Hernando
Setembre 1954
Davant amb un banderí, en LLorenç Marquès

Foto de la família Barber Coll
Fotògraf: Rafel Hernando
Setembre 1954
a l'esquerra Joan Coll Febrer, l'amo d'Es Barrancó, portadora de la dreta, Gibet Pons Florit, madona d'Es Barrancó. El capellà és el Sr. Guillem Coll Pelegrí, ecònom de Ferreries.


1-Pepe Carreras, l'amo de Binissués en aquell temps; 2- Mª Angeles de Olives, 3- Sr. Guillem Coll, 4- Juanita Coll, 5- Ana Mª de Olives, 6- Joan Morlà Seguí, de Santa Bàrbara. Cap a darrera amb jaqueta fosca i camia blanca en Toni de s'Almudaina

Mare de Déu del Toro Peregrina pels llocs del terme de Ferreries. Setembre de 1954. 
Fotògraf Rafel Hernando. 
Foto de la família Barber Coll.
1- Juan Luis de Olives, 2- Carmen Mercadal, 3- Joan Coll Febrer (l'amo d'Es Barrancó), 4- José Coll Pons
a la dreta na Guideta i el portador de l'esquerra, en Joan el seu germà. Darrera es fiet, en Toni de s'Almudaina

11/9/1954
Cap a Son Gornesset. Sa portadora de la dreta és na Quica Moll, sa meva padrina, sa de l'esquerra na Tònia Martí, de Son Gornesset, darrera hi ha na Martina. Darrera la Mare de Déu hi ha na Calra Barber. A la mateixa alçada, a l'esquerra, en Martí Martí. Albun familiar.

En Martí Martí i na Clara Barber eren els pagesos de Son Gornesset (llibre "Llocs del terme de Ferreries" de la Creu Roja de Ferreries)


4- Carmen Mercadal, 5- Toni de s'Almudaina

A l'esquerra na Lidia, na Pura, en Joan de son Olivar,  madona de son Olivar, , i en Vicent

27/9/1954
"Después de despedir a la Virgen Peregrina, 
en acto solemne y emotivo, se lee en la plaza principal de la vi­
lla el acta por la cual el Ayuntamienlo nombra a la Virgen de
Monte Toro Alcaldesa perpetua de Ferrerías y se le ofrece la
Medalla del pueblo, y se hace la consagración a su lnmaculado Corazón" del 
Butlletí Oficial del Bisbat núm 1
El poble de Ferreries despedeix la Verge a ses tres boques cap as Migjorn. Na Juanita Marquès declama un poema de despedida.Col·l. A. Camps Fullana. 26 de setembre de 1954


A partir d'aquí les fotos són de mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
Mare de Déu del Toro Peregrina a Santa Elisabet. Ferreries

Mare de Déu del Toro Peregrina a Santa Elisabet. Ferreries

Mare de Déu del Toro Peregrina a Santa Elisabet. Ferreries. 16/9/54
En aquesta foto hi ha bastanta gent identificada. Davant a l'esquerra Jaume Gelabert Rotger, A sa fila de darrera hi ha sa mare, na Margarita; sa fieta amb mantellina blanca és na Rita Isabel Gelabert. Darrera de tot a l'esquerra, Joan Barber. Damunt els escalons Josep Barber Capó; a la seva dreta podria ser n'Eulària Cardona. Amb el vestit de quadres, a l'esquerera, podria ser na Margarita Riudavests?
Els pagesos del lloc són Josep Capó Femenías i Joana Comella Bagur (llibre "LLocs del terme de Ferreries" de Creu Roja de Ferreries)

Visita Mare de Déu del Toro al lloc de Santa Elena. 9/9/1954. Ferreries
Cortesia de Maria Coll Allès

Son Patrici. 18/9/1954
Les dues portadores són: madona de Son Patrici, n'Agueda Coll i sa senyora. I els dos portadors, en Pere Coll, l'amo i el senyor.
Darrera hi veuen l'ecònom, Guillem Coll Pelegrí
Col.lecció Anna Mercadal Coll.
Foto: Studio Hernando.
Terme d'Es Mercadal

Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
20/8/54. Rafalet Nou. Es Mercadal
Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
20/8/54. Rafalet Nou. Es Mercadal


Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
20/8/54. Rafalet Nou. Es Mercadal

Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
Rafalet Nou. 20/8/541954. És Mercadal
Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
Rafalet Nou. 20/8/1954. És Mercadal

Foto mestre Biel Gelabert. Cortesia Biel Gelabert
Rafalet Nou 20/8/1954. Es Mercadal


Lloc de Santa Teresa. A la dreta de la imatge, Donya Pilar de Olivar i a l'esquerra, Margarita Florit Sales, madona del lloc. (comentari i informació d'en Sergi). 
La filleta és ?Ametller.Al costat el cosí Pito Pons i davnat ell Pere Pons, un altre cosí. Darrera en Pere hi ha na Joana Florit Sales


En Francesc Pons creu que potser la benvinguda a la Mare de Déu del Toro en la seva peregrinació pels llocs del terme. 8 d'agost de 1953


Terme de la parròqia d'Es Migjorn20/11/1954 Granada de Baix. Es Migjorn
Cortesia de Pedro Carretero Niembro. 


El Sr. Bartomeuet, Bartomeu Febrer, al costat en Toni Mesquida, l'amo de Deià i majoral de n'Esquella..

Peregrinació de la Mare de Deu del Toro al terme parroquial de St.Cristòfol d´Es Migjorn Gran (del 10 d´octubre al 7 de novembre de 1954). La Verge peregrina va visitar els llocs de Sta. Victòria (Deià Nou) i Deià Vell el dia 23 d´octubre.
El dia 21 va visitar Es Béc Nou, Béc Vell i Sta. Maria del Pilar. El 22 Sta Catalina, Hort i Rafal Fort. Dia 30 Son Benet, Ses Canassies, Es Camp Redó, Es Verger, Son Boter i Sa Vall. Curiósament tots aquests llocs perteneixen al terme municipal d´Alaior, però de la demarcació parroquial de St Cristòfol d´Es Migjorn Gran. Informació donada per Francesc Pons i Josep Sastre


Ses Font Redones de Baix

Alaior

Foto feta per Jaume Borrás. 1948
Crec que sa foto està feta as carrer menor, i estaven girant cap as vergeret direcció Sant Nicolau. Santa Eulalia quedaria as final de sa foto (comentari de Santi Pons-Quintana).

"...sa sogra i es sogra de Son Bou...darrera es portador es S'avi Bernat..i devora surt es canonge Joan Villalonga de Febrer..conegut per Canonge Virolla..dueño de Son Bou" comentari de Toni Sureda

Torret, Sant LluísA sa Torre Vella

camí de Cutaines o camí de Serra
Llumessanes1954. A Llumessanes hi van arribar de nit.
Foto familiar de Martina Seguí Seguí

Segell commemoratiu al 60è aniversari
Agustín Sainz a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada