dimecres, 26 de febrer de 2014

Junta de Pares de Família

D'esquerra a dreta: Joan de sa serradora, Antoni Camps, Rafal, Paco Huguet, Jeroni Feliç, Antoni Mascaró, ?, Enric Enrich, Guillem Coll, Jaume Febrer, Serreta?, Antoni Pons-llauner, Bernat, ?; Siderio
1962