dijous, 29 d’agost de 2013

Ciutadella, c.1900

       
                                               postal circulada el 1903


                                         col-lecció particular de Francesc Roman


                       publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Maó, principis de 1900

                                                 postal principis de 1900                                  col-lecció de Francesc Román


                                publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Fornells, anys 50                                               
                                                   postal circulada el 1951.
                             

                                                  col-lecció particular de Joan Estelrich Maimó


                                     publicada també a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

dimecres, 28 d’agost de 2013

Ciutadella, principis 1900

                                       Una curiositat, una postal en dues versions: nova i circulada
                                       Imprenta Camps. Plaça Nova.                                      col-lecció de Francesc Roman
                                                 publicada a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


                                              Circulada el 1903.                                      publicada a  FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


Ciutadella, any de sa neu 1956.


                    postal de Foto Hernando, en aquest cas, emprada com a felicitació de Nadal .En el seu revés hi consta Creaciones Gran Gala ,de Juan Llabrés Rodríguez, ubicat al carrer Brecha (avui Muradeta) , 84                             col-lecció particular de Juan Estelrich Maimópublicada també per ell a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Fornells, principis de 1900.


                                        postal circulada el febrer de 1905


                          col-lecció particular de Joan Estelrich Maimó


           publicada també per ell a FOTOGRAFIAS ANTIGUAS DE MENORCA


Fornells. Postal circulada el 1929                                            col-lecció de Joan Estelrich Maimó

         
                  publicada també per ell a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Ciutadella .(Cercam informació)


                                          col-lecció Arxiu Municipal de Ciutadella

                    publicada per Joan Bagur Truyol a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Ciutadella. Any 1916
                           29 de maig de 1916. Visita a Ciutadella del Capità General de les Balears Excm. D. Francisco Mª de Borbón y Castellví, que vingué acompanyat dels generals Germán Brandeis i Agustín Cascajares. 
A la foto podem veure com van participar a la Processó de Mª Auxiliadora, assistint junt amb la Corporació Municipal presidida per l´alcalde D. Bernat Ignasi de Olives y de Olives, V Comte de Torresaura.

(comentari de FRANCESC PONS )                                      publicada per FRANCESC PALLICER Fotos antiguas de Menorca

dissabte, 17 d’agost de 2013

Bandes de Música de Ferreries

Banda Conservadora. Coneguda també com sa "banda dels Hungarus".
Dirigeix mestre Biel Cardona
Bartomeu Bagur, Joan Vidal, Joan Gomila, Bartomeu Piris, Jaume Mascaró, Nofre Janer, Jeroni Florit -es fiet-, Toni Enrich, Pedro Janer, Bartomeu Florit, Joan Serra, Joan Florit, Biel Cardona, Joan de la Cova, Xec Riera, Bernat Coll, Jeroni Florit, José Cardona, Miquel Allés, Toni Moll, Joan Rotger i Tomeu Pons Florit

Banda Republicana, coneguda també com "banda del Parque"
 Dirigeix Miquel Camps, pare d'Antoni Camps Fullana
El que toca el tambor és Antoni Gomila Pons

dimarts, 13 d’agost de 2013

El Toro.

                                        
                                           col-lecció particular de Ana Sarris

                                       publicada a Fotografies antigues de Ciutadella
                                          publicada a Fotografies antigues de Ciutadella


Ferreries. Josep Camps.


Maó.

 

Es Castell. Es Moll d´en Pons

 

Fotògraf: Toni Vidal


Es Castell. Reproducció del Die Balearen.

 

El Toro.


Ermitans del Toro. Perteneixien a l´Ordre de St. Pau i St. Antoni. Provenien de Mallorca i van esser duits pel Bisbe Pascual, per fer-se càrrec del Santuari. En els anys 60, van retornar a la seva illa, degut a la baixada de vocacions i fòren substituits per les actuals Germanes Franciscanes. Actualment nomès en queden 5, molt majors, i es troben a l´Ermita de la Trinitat de Valldemossa.
(comentari d´en Francesc Pons)

Ciutadella.                                                    Fotògraf: Hernando

                                              col-lecció particular de Magda Amorós


dimarts, 6 d’agost de 2013

Ciutadella, bienni 1914-15

1914

Postal

Junta de Caixers bienni 1914-15 
Caixer Capellà: Rvd. José Roca Quintana
 Caixer Senyor: Dony Carlos de Olivar y Olives (a la foto veim el seu substitut l´any 1915, D. Ricardo Quadrado y Albertí), 
Caixers Pagesos: Francesc Juaneda Moll dels Tudons, i Joan Bosch Seguí de Son Sarparets. Caixer Casat: Andreu Monjo Marquès. 
Caixer Fadrí: Esteve Muntaner Juaneda. 
Va actuar de Fabioler: Josep Truyol Monjo (a) "Bep Candela".